Rozwój produktów z Ćmielów Design Studio | faza 2: tworzenie prototypów


Ćmielów, 4. – 22. November, 2013

Tworzenie pierwszych prototypów
Spotkanie prasowe dla wybranych dziennikarzy

4 listopada berlińscy projektanci biorący udział w warsztacie „Link to production” zaczęli pracę nad rozwojem potencjalnych produktów dla marki „Ćmielów Design Studio“.
W pierwszych dwóch tygodniach w pracowni powstały początkowe wzory i formy odlewowe, które następnie zostały wypalane w piecach o bardzo wysokich temperaturach. Temperatury osiągające ponad 1300 stopni Celsjusza stwarzały wyzwanie dla konstrukcji objektów.
W następujących fazach pracy projektanci opracowali i dopasowali formy odlewowe,
wykonali próby kolorów, glazury oraz dekoracji. Pod koniec drugiego tygodnia
pierwsze prototypy były już gotowe do prezentacji.

Równocześnie z rozpoczęciem warsztatów w Ćmielowie rozpoczęła się kampania medialna promująca projekt w Polsce, którą przygotowała dla IDZ poznańska agencja „Spółdzielnia PR“. 15 listopada IDZ zaprosiło do Ćmielowa wybranych przedstawicieli polskiej prasy codziennej oraz czołowych czasopism z zakresu designu, kultury i gospodarki.
Podczas całodziennego spotkania dziennikarze otrzymali wyjątkowo głęboki wgląd
w przemysłowy proces produkcji porcelany oraz w procesy rozwoju produktów ośmiu międzynarodowych projektantów.

Warsztat „Link to production” zakończył się z sukcesem po trzech tygodniach pracy. IDZ rozszerzyło równolegle kampanię PR o szeroką bazę mediów w Polsce oraz w Niemczech. Następnym krokiem jest faza oceny  prototypów przez przedstawicieli „Ćmielów Design Studio“ i Polskich Fabryk Procelany pod kątem wprowadzenia wybranych wzorów do produkcji oraz na rynek pod marką „Ćmielów Design Studio“. Pierwsze wyniki oceny oczekiwane są na wiosnę 2014 r.

Centrum designu IDZ dziękuję za współpracę dyrektorowi artystycznemu „Ćmielów Design Studio“ Marku Cecule wraz z jego ekipą oraz partnerom kooperacyjnym:
Ćmielów Design Studio
Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów“ i „Chodzież“ S.A.

Mówią o nas:
Rzeczpospolita: „świetny pomysł na odnowienie firmowego wizerunku“
Puls biznesu: „wybrani berlińscy projektanci pracują nad innowacyjnymi produktami“
o.pl: „międzynarodowy projekt dla polskiej porcelany“

exspace: „Link to Production – fascynująca opowieść o tym, jak powstaje porcelana“
Purpose: „otwiera szeroki wachlarz możliwości współpracy pomiędzy Berlinem a Polską, na najwyższym poziomie profesjonalizmu“

Komunikat dla prasy w jęz. niem.
Komunikat dla prasy w jęz pol.

Kontakt dla prasy w Polsce:
Społdzielnia PR
Aneta Grzegorzewska-Półtorak | T +48 607720351 | e-mail
Monika Tokarska | T +48605598161 | e-mail

Kontakt dla prasy w Niemczech:
IDZ Berlin

Magda_web
Magdalena Jaster
T +49.(0)30. 280 95 111
email

AkeRudolf_09_web_MJ
Ake Rudolf
T +49.(0)30. 280 95 111
email