Projekt tworzenia sieci współpracy


Fashion Business & Manufacture

“Bycie kreatywnym oznacza spoglądanie z nowej perspektywy na rzeczy, o których się dotąd nie myślało. Chodzi o dopuszczenie do głosu ludzi z zewnątrz, którzy dostrzegają problemy i proponują nowe rozwiązania.”

– Anna Grodzka (główny technolog, Aquaform S.A.)