Berlin Poland 2016-2019

Celem projektu „Berlin Poland 2016-2019 “ jest dalsza ewolucja sieci kontaktów oraz nawiązanie profesjonalnej współpracy pomiędzy kreatywną gospodarką w Berlinie oraz przedsiębiorstwami w Polsce.

Projekt jednoczy potencjał kreatywnej metropolii, jaką jest Berlin, z dynamiczną polską ekonomią aby w ten sposób pobudzić profesjonalną współpracę.

Projekty Międzynarodowego Centrum Designu w Berlinie (IDZ) otwierają dostęp do komplementarnych zasobów wiedzy i doświadczeń w obydwu krajach. W ten sposób zbudowano rozległą sieć współpracy, która doprowadza do zbliżenia obydwu rynków, owocuje konkretnymi projektami handlowymi i podkreśla znaczenie interdyscyplinarnych procesów designu dla innowacyjnej gospodarki.

Działania w ramach projektu dotyczą dwóch jasno określonych zakresów:

Branża mody – produkcja odzieży
Stworzenie transgranicznej sieci producentów dla berlińskich projektantów mody wzmacnia potencjał wzrostu branży mody oraz zwiększa atrakcyjność Berlina jako ośrodka mody.

Projekt oferuje polskim producentom odzieży możliwość zawarcia kontaktów z potencjalnymi zleceniodawcami z Berlina, zwiększa ich widoczność na miedzynarodowym rynku oraz otwiera im nowe możliwości do zdobycia kolejnych klientów.

Przedsiębiorstwa i branża designu – Tworzenie sieci kontaktów B2B
Tworzenie sieci kontaktów z przedsiębiorstwami wspiera promocję berlińskiego potencjału w zakresie designu, a także wpływa na rozbudowę kontaktów z potencjalnymi zleceniodawcami. Dalszym celem projektu jest wsparcie designu jako strategicznego elementu w innowacyjnej gospodarce.

Projekt „Berlin Poland“ oferuje firmom z Polski dostęp do międzynarodowych ekspertów strategicznych w obszarach:

  • ekspansji na rynki zagraniczne
  • budowania marek
  • konkurencyjności na międzynarodowych rynkach
  • skutecznej komunikacji produktu
  • strategicznego rozwoju oferty i pozycjonowania na rynku
  • rozwoju produktów i usług
  • nowych sposobów dotarcia do odbiorców

„Berlin Poland 2016-2019″ jest kontynuacją projektów „Design Innovation & Exchange Programme | Berlin Poland 2013-2014 / 2015“ oraz „Berlin Wielkopolska 2011-2012“ – w których przebiegu IDZ połączył ponad 350 przedsiębiorstw z obydwu krajów.


Projekt „Berlin Poland 2016-2019 | Co-operation Network Design & Fashion“ finansowany jest ze środków federalnych – w ramach berlińskiego programu wspierania umiędzynarodowienia i tworzenia sieci współpracy (Förderprogramm für Internationalisierung – Netzwerk Richtlinie) – przy wsparciu Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – EFRE).