O projekcie – Berlin Poland 2016-2019

Celem projektu „Berlin Poland 2016-2019“ jest utworzenie sieci kontaktów oraz wsparcie przy nawiązaniu profesjonalnej współpracy pomiędzy ekspertami designu i przedsiębiorstwami w Berlinie i w Polsce.

Projekt doprowadza do zbliżenia obydwu rynków i owocuje konkretnymi projektami handlowymi. W ten sposób Międzynarodowe Centrum Designu w Berlinie (IDZ) otwiera dostęp do komplementarnych zasobów wiedzy i doświadczeń w obydwu krajach.

Projekt podkreśla także konieczność strategicznego stosowania procesów designu, które w ten sposób wspierają innowacyjność gospodarki i umożliwiają wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

Działania w ramach projektu dotyczą dwóch jasno określonych zakresów:

Przedsiębiorstwa i branża designu: spotkania biznesowe

Tworzenie sieci kontaktów z przedsiębiorstwami wspiera promocję berlińskiego potencjału w zakresie designu, a także wpływa na rozbudowę kontaktów z potencjalnymi zleceniodawcami. Projekt „Berlin Poland“ oferuje firmom z Polski dostęp do międzynarodowych ekspertów strategicznych w obszarach jak n.p.:

  • ekspansji na rynki zagraniczne
  • budowania marek
  • konkurencyjności na międzynarodowych rynkach
  • skutecznej komunikacji produktu
  • strategicznego rozwoju oferty i pozycjonowania na rynku
  • rozwoju produktów i usług
  • rozwoju nowych cyfrowych ofert
  • nowych sposobów dotarcia do odbiorców

Branża mody: produkcja odzieży

Stworzenie transgranicznej sieci producentów dla berlińskich projektantów mody wzmacnia potencjał wzrostu branży mody oraz zwiększa atrakcyjność Berlina jako ośrodka mody. Projekt oferuje polskim producentom odzieży możliwość zawarcia kontaktów z potencjalnymi zleceniodawcami z Berlina, zwiększa ich widoczność na miedzynarodowym rynku oraz otwiera im nowe możliwości do zdobycia kolejnych klientów.


„Berlin Poland 2016-2019″ jest kontynuacją projektów „Design Innovation & Exchange Programme | Berlin Poland 2013-2014 / 2015“ oraz „Berlin Wielkopolska 2011-2012“ – w których przebiegu IDZ połączył ponad 350 przedsiębiorstw z obydwu krajów.

Projekt „Berlin Poland 2016-2019 | Co-operation Network Design & Fashion“ finansowany jest ze środków federalnych – w ramach berlińskiego programu wspierania umiędzynarodowienia i tworzenia sieci współpracy (Förderprogramm für Internationalisierung – Netzwerk Richtlinie) – przy wsparciu Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – EFRE).