O projekcie

Projekty budowania sieci „Berlin Poland“ Międzynarodowego Centrum Designu w Berlinie (IDZ) jednoczą potencjał kreatywnej metropolii, jaką jest Berlin, z rozwijającą się w Polsce ekonomią, aby w ten sposób pobudzić profesjonalną współpracę. Projekty IDZ łączą przedsiębiorstwa z branży designu z potencjalnymi zleceniodawcami już od 2011 r. Od początku 2016 r. stwarzają także dostęp do wykfalifikowanych partnerów produkcyjnych i usługodawców w zakresie mody.

Projekty IDZ otwierają dostęp do komplementarnych zasobów wiedzy i doświadczeń w obydwu krajach. W ten sposób zbudowano rozległą sieć współpracy, która doprowadza do zbliżenia obydwu rynków, owocuje konkretnymi projektami handlowymi i podkreśla znaczenie interdyscyplinarnych procesów designu dla innowacyjnej gospodarki.

„Berlin Poland 2016-2019″ jest kontynuacją projektów „Berlin Poland 2013-2014 / 2015“ i „Berlin Wielkopolska 2011-2012“, w których przebiegu IDZ połączył ponad 350 przedsiębiorstw z obydwu krajów.

Projekty „Berlin Poland“ są prowadzone przez Międzynarodowe Centrum Designu w Berlinie (IDZ), czołową instytucją promującą design w Niemczech. W wymianie ze swoimi członkami – ponad 200 biur designu i projektantów, przedsiębiorstw i instytucji – oraz z reprezentami z obszarów polityki, kultury, nauki i gospodarki IDZ przeprowadza projekty jak i organizuje wydarzenia związane z tematyką designu w Niemczech oraz za granicą.


Projekt „Berlin Poland 2016-2019 | Cooperation Network Design & Fashion“ finansowany jest ze środków federalnych – w ramach berlińskiego programu wspierania umiędzynarodowienia i tworzenia sieci współpracy (Förderprogramm für Internationalisierung – Netzwerk Richtlinie) – przy wsparciu Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – EFRE).