Warsztaty końcowe


Berlin, 15. November, 2019

15 listopada Międzynarodowe Centrum Designu (IDZ) przeprowadziło warsztaty zamykające projekt „Berlin Poland | Fashion Business & Manufacture 2019-2020“. Warsztaty poprowadził Manuel Großmann, designer usług pracujący metodami Co-Creation.

Te kończące projekt warsztaty miały na celu podsumowanie i utrwalenie rezultatów powstałych w trakcie całego projektu, a także efektywne jego zamknięcie wspólnie z zaproszonymi partnerami FCG, NEMONA oraz Sourcebook.

Celem projektu BerlinPoland była poprawa współpracy transgranicznej w branży odzieżowej i tekstylnej pomiędzy Berlinem a Polską. W roku 2019 w ramach projektu BerlinPoland odbyły się różne warsztaty, kolacje networkingowe, wyjazd produkcyjny oraz giełda kontaktów B2B, które zostały ujęte w ramy warsztatów otwierających i zamykających. Na warsztatach inauguracyjnych w kwietniu najpierw opracowano merytoryczne kwestie i tematy rozwijane podczas dalszych warsztatów. Przeszkody leżące pomiędzy berlińskimi markami odzieżowymi i polskimi producentami tekstyliów i wynikające z nich potrzeby zostały zidentyfikowane wokół kwestii ponadnarodowej komunikacji, brakujących narzędzi, finansowania i promocji w branży mody oraz tworzenia sieci kontaktów.

Oprócz wizyt w zakładach produkcyjnych w Gorzowie Wielkopolskim, berlińscy projektanci mody i polscy producenci tekstyliów w ramach warsztatów „Breaking Points in Communication and Tools“ stworzyli m.in. przewodnik po optymalnym procesie produkcyjnym. Celem tych drugich warsztatów było zaangażowanie berlińskich firm z branży mody w opracowanie konkretnych rozwiązań w celu stworzenia łatwiejszego dostępu do finansowania i możliwości promocji w branży mody. Trzecie warsztaty „Razem jesteśmy silniejsi – networking w czasach konkurencji“ miały na celu wzmocnienie umiejętności marketingowych i komunikacji marek odzieżowych i firm produkcyjnych poprzez lepsze wykorzystanie potencjału ich sieci kontaktów.

 

Wyniki tych trzech warsztatów stały się dla uczestników spotkania końcowego podstawą zapewnienia kontynuacji projektu BerlinPoland po zakończeniu jego tegorocznej edycji, w roku 2020. Uczestnicy dyskutowali o tym, jak w optymalny sposób można kontynuować proces usieciawiania berlińskich projektantów mody i polskich firm produkcyjnych. Celem jest, we współpracy z NEMONA i Sourcebook, stworzenie w Polsce i Niemczech swoistej agencji matchmakingowej (wyszukującej i kojarzącej ze sobą partnerów handlowych), która uprości i usprawni współpracę międzynarodową, zminimalizuje ryzyko i obniży koszty. Grupą docelową są polscy producenci, którzy wypełniają nowo powstałe luki „bezpiecznymi“ zamówieniami oraz niemieccy projektanci mody, którzy chcą wprowadzić swoje produkty do produkcji seryjnej. W przeciwieństwie do prowadzonych na własną rękę poszukiwań projektantów mody w internecie i przepełnionych skrzynek pocztowych u producentów, ideą projektu jest dostarczanie jedynie wykwalifikowanych kontaktów, a ponadto doradztwo i wsparcie.

Baza danych wszystkich uczestniczących w projekcie projektantów mody z Berlina i Polski, tworzona przez IDZ w ramach projektu BerlinPoland od 2016 roku, będzie nadal dostępna na tej stronie internetowej. Ponadto kontakty zostaną udostępnione na platformie sieci B2B dla projektantów mody Sourcebook.

 


Organizator
Internationales Design Zentrum Berlin e. V. (IDZ)

Mecenas
Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) / Förderprogramm für Internationalisierung – Netzwerk Richtlinie

Partnerzy kooperacyjni
Creative City BerlinEnterprise Europe Network Berlin-BrandenburgFashion Council Germany, GOOD GARMENT COLLECTIVENEMONA, SourcebookUrząd Miasta Gorzow Wielkopolski