Warsztat „Breaking Points in Communication and Tools“ i wizyty w zakładach produkcyjnych w Gorzowie Wielkopolskim


Gorzów Wielkopolski, 10. – 11. Juli, 2019

W ramach projektu „Berlin Poland | Fashion Business & Manufacture 2019-2020“ w dniach 10-11 lipca Międzynarodowe Centrum Designu w Berlinie (IDZ) zorganizowało podróż produkcyjną do Gorzowa Wielkopolskiego. Celem podróży było skontaktowanie przedstawicieli berlińskich marek modowych z polskimi producentami tekstyliów działającymi w regionie przygranicznym na styku obu krajów, oraz polepszenie współpracy międzynarodowej. W praktyce cel ten zrealizowano poprzez warsztaty oraz wizyty w różnych zakładach produkcji.

Począwszy od warsztatów 10 lipca, biorący w nich udział projektanci i producenci zajmowali się kwestiami związanymi z „Breaking Points in Communication and Tools” by móc przedyskutować, ocenić i zoptymalizować transgraniczną kooperację w branży modowej i tekstylnej. Tematyczny punkt ciężkości warsztatów wywodził się z warsztatów inauguracyjnych w kwietniu, podczas których m.in. zidentyfikowano obszary problematyczne związane z komunikacją i narzędziami pracy. Te warsztaty będące kontynuacją warsztatów kwietniowych wspólnie z IDZ zorganizowała, zrealizowała i poprowadziła założycielka i CEO Sourcebook Marte Hentschel.

W pierwszej fazie warsztatów ich uczestnicy najpierw zajęli się problemowymi kwestiami w transgranicznej współpracy związanymi z komunikacją i omówili dokładnie brakujące umiejętności i narzędzia (tzn. praktyczne wytyczne i standardy procesowe).

W drugiej części warsztatów uczestnicy opracowali idealny przebieg nawiązania pierwszego kontaktu pomiędzy projektantem mody i producentem tekstyliów. Wspólnie z prowadzącymi opracowano zestaw kroków charakteryzujący optymalny proces produkcji – łącznie z potencjalnymi przeszkodami i rozwiązaniami, zarówno po stronie projektantów jak i produkcji.

Pierwszy dzień zakończony został wspólną kolacją networkingową.

Drugiego dnia podróży biorący w niej udział przedstawiciele berlińskich przedsiębiorstw modowych odwiedzili wybrane zakłady produkcyjne w Gorzowie Wielkopolskim i okolicach, co pozwoliło im na bezpośredni wgląd w pracę przedsiębiorstw produkcyjnych, na nawiązanie nowych kontaktów oraz na poznanie potencjalnych partnerów w dziedzinie produkcji na miejscu.

Kolejne warsztaty odbędą się 6 września 2019 oraz 10 października 2019. Ponadto 11 października odbędzie się giełda kontaktów w Berlinie umożliwiająca nawiązywanie dalszych kontaktów między berlińskimi markami modowymi i polskimi przedsiębiorstwami produkcyjnymi.


Organizator
Internationales Design Zentrum Berlin e. V. (IDZ)

Mecenas
Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) / Förderprogramm für Internationalisierung – Netzwerk Richtlinie

Partnerzy kooperacyjni
Creative City BerlinEnterprise Europe Network Berlin-BrandenburgFashion Council Germany, GOOD GARMENT COLLECTIVENEMONA, SourcebookUrząd Miasta Gorzow Wielkopolski