Projekt tworzenia sieci współpracy


Fashion Business & Manufacture

„Bardzo pożyteczne spotkanie – inspirujące, z profesjonalnymi partnerami biznesowymi, przebiegające w atmosferze otwartości i szczerości.“

– Iwona Gasińska (właścicielka, Pracownia Wizerunku Firm)