Stopka redakcyjna

IDZ | Internationales Design Zentrum Berlin e. V.

Flughafen Tempelhof, Bauteil D2
Columbiadamm 10 12101 Berlin

T +49.(0)30.280 95 111
F +49.(0)30.280 95 112
idz@idz.de | www.idz.de

Amtsgericht Charlottenburg VR 4034
USt-IdNr. DE136623523

Prezesi
Karsten Henze, Oliver Merleker

Dyrektor
Cornelia Horsch

Zastrzeżenie odpowiedzialności

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. Ich autorem jest IDZ | International Design Center Berlin e. V. (IDZ). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje te były stale aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże nie gwarantujemy – w sposób bezpośredni lub dorozumiany, do jakichkolwiek zastosowań – kompletności, dokładności, wiarygodności, poprawności ani też dostępności samej strony internetowej bądź zamieszczonych na niej treści, elementów graficznych lub informacji o produktach i usługach. Dlatego też wszelką odpowiedzialność za sposób wykorzystania zamieszczonych na niniejszej stronie informacji ponosi jej Czytelnik.

Autorzy strony zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym m.in. straty lub szkody wtórne bądź pośrednie, a także wszelkie inne straty lub szkody związane z utratą danych bądź utratą zysków w związku z korzystaniem z niniejszej strony.

Niniejsza strona zawiera odnośniki do innych stron, nie będących pod kontrolą IDZ. Nie mamy zatem wpływu na charakter, treści ani też dostępność takich stron. Samo zamieszczenie odnośników nie musi oznaczać naszej rekomendacji lub poparcia dla opinii wyrażanych na takich stronach.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasza strona internetowa działała bez zakłóceń. Jednakże IDZ zrzeka się odpowiedzialności za ewentualne tymczasowe utrudnienia w dostępie do strony z przyczyn technicznych leżących poza naszą kontrolą.

Zarówno niniejsza strona jak również zamieszczone na niej treści stanowią chronioną prawem autorskim własność IDZ – © IDZ | International Design Center Berlin e. V., 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.