Warsztaty “Design Thinking”


Poznań, 1. – 2. Dezember, 2011

Pierwszy z serii planowanych warsztatów odbył się w dniach 1-2 grudnia 2011 r., w nowo otwartym poznańskim centrum designu, biznesu i innowacji „Concordia Design“. Pracując w oparciu o moderowany proces tzw. myślenia projektowego („design thinking“), sześcioro projektantów z Berlina, troje z Poznania oraz dziewięcioro przedstawicieli polskich przedsiębiorstw pracowało wspólnie nad rozwojem innowacyjnych koncepcji biznesowych, pomysłów na produkty oraz scenariuszy ich wdrożenia.

W trakcie dwudniowych warsztatów uczestnicy odbyli szereg ćwiczeń, analizując różne fazy koncepcji i procesów testowania, aż do etapu stworzenia idei nowych produktów.

Wśród zakładanych celów warsztatów znalazły się m.in.: wprowadzenie koncepcji designu jako czynnika wspierającego innowacyjność w biznesie i rozwój produktów, zmniejszenie barier w komunikacji pomiędzy menedżerami a projektantami, a także uwidocznienie potencjału podnoszenia konkurencyjności w oparciu o multidyscyplinarną współpracę kreatywnych profesjonalistów w przedsiębiorstwie o otwartej strukturze organizacyjnej. Ponadto przyjazna atmosfera warsztatów i doświadczenie zalet międzybranżowej współpracy pomogły pogłębić wzajemne zrozumienie i zaufanie, dostarczając dalszych zachęt do ustawicznego budowania relacji pomiędzy niemieckimi projektantami i przedstawicielami polskiego przemysłu.

Temat

Warsztaty nawiązywały do najistotniejszych trendów społecznych związanych z „indywidualizacją“, a tym samym do wyzwań stojących przed przemysłem, badaczami, twórcami nowych rozwiązań i projektantami. Analizując konkretne problemy, utworzone na czas warsztatów zespoły przeprowadziły otwarty proces rozwoju strategii biznesowych i ukierunkowanych na potrzeby człowieka scenariuszy projektowania produktów. Procesy te zakończyły się sesjami prototypowania, testami beta i końcowymi prezentacjami.

Zespoły korzystały z coachingu berlińskiej agencji Dark Horse pracującej w formule „design thinking“, a także ze wsparcia ekspertów z zakresu socjologii, psychologii i kognitywistyki.

„Kojarzenie par“

Kończąca pierwszy dzień kolacja integracyjna stworzyła kolejne okazje do zacieśniania nieformalnych, transgranicznych kontaktów. Drugiego dnia odbyła się sesja „kojarzenia par“ z udziałem wszystkich uczestników warsztatów. W jej trakcie projektanci i przedstawiciele firm mogli bezpośrednio wymienić informacje na temat swoich dziedzin specjalizacji, kompetencji i perspektyw kontynuowania obiecującej współpracy zainicjowanej podczas warsztatów. Poza osobistymi kontaktami warsztaty dostarczyły berlińskim projektantom cennych informacji na temat zróżnicowanych etapów rozwoju, możliwości produkcyjnych i wymogów polskich firm z różnych gałęzi przemysłu.

Partnerzy poszczególnych modułów

Współfinansowanie warsztatów w formule Design Thinking:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego


 Metodologia warsztatów polegała na moderowaniu komunikatywnej współpracy – sprawdziła się bardzo dobrze.

– Fax Quintus, współwłaściciel e27

 Projektanci mogli zabrać menedżerów w podróż po świecie swojej pracy.

– Fabian Baumann (współwłaściciel Formfjord)

Efektywna komunikacja, otwarcie myślący partnerzy, trafne sugestie i dużo różnych punktów widzenia.

– Janusz Wasik (właściciel J.A.M. Alu Wasik Sp.J.)

Bycie kreatywnym oznacza spoglądanie z nowej perspektywy na rzeczy, o których się dotąd nie myślało. Chodzi o dopuszczenie do głosu ludzi z zewnątrz, którzy dostrzegają problemy i proponują nowe rozwiązania.

– Anna Grodzka (Główny Technolog Aquaform S.A.)

Szanse dalszej współpracy z niektórymi projektantami poznanymi podczas warsztatów oceniam na 80 procent. Z pewnością odwiedzę niektóre pracownie w przyszłym roku, podczas planowanego pobytu w Berlinie.

– Stefan Czarnowski (członek zarządu Ridex Sp. z o. o.)