Podróż delegacyjna i “kojarzenie par”


Poznań/Warszawa, 7. – 10. Juni, 2011

Z okazji dwudziestej rocznicy partnerskiej współpracy pomiędzy Berlinem i Warszawą dziesięciu berlińskim firmom z sektora kreatywnego zaoferowano możliwość przeprowadzenia pilotażowego projektu informacyjno-badawczego. Cały program obejmował wizyty w przedsiębiorstwach, spotkania networkingowe, konferencję o tematyce biznesowej, a także szereg prezentacji i dyskusji w kręgach B2B – zarówno w Poznaniu jak i w Warszawie. Uczestnikom projektu podczas ich podróży towarzyszyła Almuth Hartwig-Tiedt, pełniąca funkcję Sekretarza Stanu w Wydziale Gospodarki, Technologii i Badań Senatu Berlina.

Wizyty biznesowe

Program wizyt w obu regionach obejmował przedsiębiorstwa o charakterze produkcyjnym, koncentrując się na możliwej współpracy w zakresie projektowania produktów, opakowań oraz mebli. Wśród odwiedzonych firm znalazły się zarówno specjalistyczne warsztaty jak również wiodące marki przemysłowe, zaś tematy rozmów dotyczyły m.in. dostępności technologii, możliwości produkcyjnych, strategii biznesowych oraz ogólnej sytuacji na polskim rynku.

Platforma B2B

Kolejny etap projektu obejmował kojarzenie wiodących firm i marek – otwartych na współpracę i dalszy rozwój – z berlińskimi profesjonalistami z branż kreatywnych. Ze strony polskiej w spotkaniach B2B, prezentacjach portfolio i rozmowach ukierunkowanych na współpracę sieciową udział wzięli wiodący producenci produktów spożywczych, dóbr luksusowych, opakowań, mebli oraz przedstawiciele innych branż przemysłu. W obu miastach wydarzeniom o charakterze biznesowym towarzyszyły wieczorne przyjęcia

Partnerzy poszczególnych modułów

Partnerzy programu: Wydział Gospodarki, Technologii i Badań Senatu Berlina, Berlin Partner GmbH.

Partner ds. planowania i organizacji wydarzeń: Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK), przy wsparciu działań w ramach kampanii „beBerlin“.

Berlińskie programy finansowania projektów: “New Markets Outreach” (NME) i „Network Building East and Central Europe“ (NMO) opracowane przez IBB.


Podsumowując, potwierdziła się moja wcześniejsza opinia o Polsce jako kraju, w którym warto inwestować

Marta Pasiek (współwłaścicielka yellow too, Pasiek Horntrich GbR)

Chciałem dowiedzieć się, jakich umiejętności mogę tu oczekiwać. Przekonałem się, że spektrum jest bardzo szerokie – od produkcji przemysłowej po niewielkie, niezależne warsztaty stolarskie.

Swen Alwardt (właściciel moodul GbR)

Spotkania przygotowano bardzo dobrze. Zjawiły się na nich właściwe firmy.

Timotheus Bojarowski (współwłaściciel against interpretation GbR)