Prezentacje i workshopy podczas konferencji „Design językiem biznesu“ w Gdynia


Gdynia, 14. – 15. Juli, 2018

W ramach współpracy między projektem Berlin Poland i Gdynia Design Days, Międzynarodowe Centrum Designu wysłało trzech ekspertów designu na konferencję zatytułowaną Design językiem biznesu. Ponad 350 uczestników reprezentujących różne branże wzięło udział w dwudniowym programie konferencji poświęconej tematowi „ERROR” – wśród nich znaleźli się przedsiębiorcy, menadżerowie i designerzy.

W dniach od 6 do 15 lipca już po raz jedenasty odbyły się Gdynia Design Days. Konferencja „Design językiem biznesu” organizowana w ich ramach i poświęcona strategicznym korzyściom, jakie przynosi design w rozwoju przedsiębiorstw, miała w tym roku swoją trzecią edycję i jest już stałym elementem tego renomowanego festiwalu designu.

Między 13-14 lipca łącznie 20 ekspertów designu poprowadziło wykłady, workshopy i challange sessions w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia. Wśród nich berlińscy eksperci designu Anna Maria Ciupka (edenspiekermann), Sibylle Schlaich (Moniteurs) i Kilian Krug (Plural).

Pierwszego dnia konferencji Sibylle Schlaich wygłosiła wykład wprowadzający poświęcony Digital Change. Na podstawie dwóch aktualnych przykładów podkreśliła znaczenie agencji designu, które dając nowe impulsy i będąc partnerami w rozwoju przyczyniają się do znajdywania nowych rozwiązań w obszarze transformacji cyfrowej.

Po wykładzie odbyły się interaktywne warsztaty. Anna Maria Ciupka w swojej prezentacji zatytułowanej „Complex problem solving: how to innovate through design“ na podstawie metod i strategii zorientowanych na użytkownika, zademonstrowała jak można we własnym przedsiębiorstwie wprowadzać innowacje.

Następnego dnia w centrum znalazła się kwestia roli myślenia wizualnego w procesach innowacji.  Kilian Krug poświęcił swój Error Challenge tematom podniesionym przez osoby biorące udział w warsztatach. Wspólnie, na podstawie modeli i prototypów opracowano możliwe rozwiązania, które zostały następnie przedstawione w prezentacji końcowej.

Udział w konferencji dał berlińskim przedsiębiorstwom designerskim platformę do zaprezentowania swoich strategicznych kompetencji doradczych, swoich dalekosiężnych możliwości, a także do nawiązania kontaktów z publicznością branżową oraz do pogłębienia kontaktów z konkretnymi przedsiębiorstwami.

Publikacja online „Design językiem biznesu 2018“

Program

Friday, July 13th 2018
12:30-14:30 pm | Case Study
“Let’s restart!”
Sibylle Schlaich, Designer & Founder of Moniteurs

14:30-17:30 pm | Workshop
“Complex problem solving: How to innovate through design?”
Anna Maria Ciupka, Account Director, edenspiekermann

Saturday, July 14th 2018
11:00-14:30 pm |  Error Challenge
How might we use visual models to work on complex problems and to facilitate collaboration?“
Kilian Krug, Interaction Designer/ User Experience Consultant, Plural


Organizator
International Design Center Berlin (IDZ)

Mecenas
Finansowanie ze środków federalnych w ramach berlińskiego programu wspierania umiędzynarodowienia i tworzenia sieci współpracy – przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Partnerzy kooperacyjny
Gdynia Design Days, Change Pilots